Místní knihovna v Pertolticích pod Ralskem


O knihovně


K 31.12. 2019 knihovna ukončila svou činnost.
   Knihovna v Pertolticích se nachází v budově obecního úřadu, kde se v podstatě začala nově budovat po povodních v roce 2010. Tehdy se jejími prostory dvakrát přehnala povodeň a nezbylo nic ani z knižního fondu ani z vybavení. Nový knižní fond se začal budovat z darů Městské knihovny Praha a Městské knihovny Česká Lípa a již čítá přes 1 000 svazků. Je doplňován výměnnými fondy z pověřené knihovny (MěK Č. Lípa). Z dotačního programu Ministerstva kultury ČR "Veřejné informační služby knihoven 3" získala obec prostředky na nákup nového počítače, a tak její čtenáři mohou opět využívat zdarma veřejný internet. Obec poskytla knihovně nové prostory v prvním patře své budovy, vyměnily se zde okna a místnost byla nově vybavena. Provoz knihovny se postupně automatizuje, knihovna využívá knihovnický program Tritius.

 

Kontakt: Pertoltice 165, 471 24 Mimoň